Navigering i Fronter

 

På de ulike trinnrommene (eks HVU 1998) finner du de ulike fagsidene, meldinger til elevene på trinnet og bl.a huskeliste for de neste to ukene.

På foresattes rom finner du all ranselpost til hele skolen og for trinnet ditt barn går på. Du finner referater og informasjon fra FAU og andre organer, generell informasjon fra skolen, kontaktopplysninger til personalet mm.