Här finns länken till Mora Kommuns klagomålshantering.

http://www.mora.se/Barn--utbildning/Klagomal-och-synpunkter-pa-Barn--och-utbildningsforvaltningens-verksamheter/