NUSNÄS SKOLA: Tfn 0250-260 60

Kök: Tfn 0250-265 52

Fritidshemmet: Tfn 0250-260 61

Rektor: Karin Elfving, tfn 0250 - 266 26