Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

 

Samarbeidsutvalget 2015/2016

Arbeidstillitsvalgt: Odd Todal

Elevrådsleder: Robin Iversen

FAU-styret 2015/2016

Arne Manem Vist : leder - mail: [email protected]

Mari Sevaldsen: nestleder - mail: [email protected]

Sidsel Sæterøy: medlem - mail: s[email protected]

Politiske representanter

Hans Chr. Aandahl (FRP)

Siri Tøvik (AP)

Andre ansatte: Anita Stensrund

Rektor : Synnøve Stokke