Kjære alle foresatte til /og elever ved Atlanten ungdomsskole høsten 2016.
 Her er informasjon om skolen vår, retningslinjer og styringsdokument m.m.