EKSAMEN 2017.

Alle elever blir trukket til en skriftlig og en muntlig eksamen. Her finner du informasjon om sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensordningene for fagene finner du i læreplanene:

http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/

 

Muntlig eksamen er et lokalt ansvar. Her finner du reglene for muntlig eksamen.