Eksamenveiledninger. Følg lenkene nedenfor.

Skriftlig eksamen

Engelsk

Matematikk

Norsk

Muntlig eksamen

Vurderingskriterier muntlig eksamen

Vurdering av muntlige ferdigheter ved eksamen