Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn ved den enkelte skole, er medlemmer av dette rådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som bindeledd mellom elevenes foreldre og skolen, og er i realiteten et styre for foreldrerådet ved skolen.

Noen sentrale oppgaver for FAU:

  • Sørge for god informasjon til hjemmet og til skolen
  • Legge til rette for samarbeid med øvrige utvalg, foreldre, skolens ledelse og foreldrekontakter
  • Fungere som et bindeledd mellom hjem og skole (foreldrerådet og skolen)
  • Være et aktivt diskusjonsforum, også for saker som tas opp i øvrige utvalg/råd ved skolen og kommunens organe

Les mer på Foreldrenettet.

Trykk her

 

 

Referater fra FAU

2016

2015

Referat fra møte 27.01.2015

Referat fra møte 05.05.2015

Referat fra møte 29.09.2015

Referat fra møte 01.12.2015

2014

Referat fra møte 13.03.14

Referat fra møte 30.01.14

Referat fra møte 13.03.14

Referat fra møte 30.09.14

Referat fra møte 03.11.14

2013

Referat fra møte 14.11.13

Referat fra møte  03.10.13

Referat fra møte  15.05.13

Referat fra møte  22.03.13

2012

Referat fra møte 03.10.12

Referat fra møte den 18-01-12. pdf

2011

Referat fra møte den 12 10 11.docx

Referat fra møte den 23 11 11.docx

FAU retningslinjer. pdf

TURER I REGI AV FORELDREGRUPPA

Ved begynnelsen av 8.klasse blir man som elev og foreldre/foresatte gjort kjent med at det er mulig å dra på tur i 10.klasse og dette skrivet er ment som hjelp til alle som skal i gang med planlegging av slike turer.

 

Skoleturer og gratisprinsippet

Klassekontakter:

Her finner du listen over klassekontakter 2015/16