Til våre foreldre/foresatte

 

Denne planen er ment som en hjelp til deg i det samarbeidet som du nå inngår med Nordlandet ungdomskole. Samtidig håper vi at de opplysningene vi har samlet her, gir deg et lite bilde av hva Nordlandet ungdomskole står for, og hva skolen har å tilby ungdommen din og deg.

Før skolen blir nærmere omtalt, vil vi peke på flg.:

Grunnlaget for virksomheten i Den norske grunnskolen er fastsatt i 3 hoveddokument:

OPPLÆRINGSLOVEN

FORSKRIFTER TIL OPPLÆRINGSLOVEN

NY LÆREPLAN (L-06)

Disse grunnlagsdokumentene er forpliktende for all virksomhet i norsk grunnskole.

 

Det nevnes også at oppbyggingen av grunnskolen i en kommune i stor grad organiseres ut fra bestemmelsene i Kommuneloven, og at den enkelte kommune har ganske stor frihet på dette området.

 

Skal heimen og skolen lykkes i sin oppdrager- og undervisningsvirksomhet, er det viktig at de to samarbeidspartene finner fram til felles verdier; har en felles plattform for sin virksomhet.

[“Vi har her et gjensidig ansvar for at vi tar kontakt med hverandre og kommuniserer med hverandre..”]

Velkommen til Nordlandet ungdomsskole og til positivt samarbeid om det mest verdifulle vi har:

DIN/DINE UNGDOMMER, VÅRE ELEVER!

 

 

 

Planen : " Å ville hverandre vel" Utviklingsplan