LESEPLAN FOR NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

 

Leseplanen vår utgjør grunnlaget for det daglige arbeidet med tekster og lesing.

Den viser linjene og sammenhengene i leseundervisningen fra de overordnede målene i K06 til enkeltelevenes leseutvikling.

Klikk på lenken nedenfor.

Leseplan Nordlandet ungdomsskole

 

 

Fra Varden på Nordlandet
Fra Varden på Nordlandet