HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

 

Opplæringslovens § 9a som trådte i kraft 1. april 2003, slår fast at alle elevene i grunnskoler og i videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Med denne paragrafen har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang. Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet.

Det er mitt ønske at gjennom et systematisk arbeid i forhold til elevenes arbeidsmiljø, så vil elevene selv, deres foreldre og de ansatte på skolen oppleve at Nordlandet ungdomsskole tar elevenes arbeidsmiljø på alvor.

 

Gry Rossing

rektor

 

 

 

 

 

Handlingsplan mot mobbing NUS 28.11.11-2.pdf

Brosjyre word 28 11 11-2.pdf