FRAVÆR

Rutiner for elever med høyt fravær

 
At elever faller fra eller ikke fullfører videregående skole på ordinær måte, er en stor utfordring i samfunnet. Forskning viser at mange av elevene som velger bort videregående opplæring har hatt et relativt stort fravær mens de gikk på ungdomsskolen.

Derfor er det viktig å innarbeide rutiner som gjør at hver elev følges opp tett og hyppig i forhold til fravær. 
 
 

 

Ressurser for utdanning

 

 Nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring.

Siden for deg som skal søke på videregående opplæring

Trykk på bildet
 
 

 

YOU PORTALEN - VERKTØY FOR UTDANNINGSVEILEDNING

Trykk her for å komme til YOU PORTALEN 

 

Informasjon frå Møre og Romsdal

Viktige datoer for inntak til vidaregåande opplæring i 2016

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra.

Dato Frist
Januar Søknadsmateriellet er klart
6. januar, 
kl 09:00
Klart for søking på vigo.no. Du kan registrere endringar i søknaden fram til søknadsfristen går ut.
1. februar, 
kl 23:59
Søknadsfrist for:
  • inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
  • formidling til læreplass for lærekandidatar
1. mars, 
kl 23:59
Søknadsfrist for: 
  • formidling til læreplass for lærlingar
  • ordinært inntak til vidaregåande skolar
3. mars Du kan no legge inn Førehandssvar på vigo.no – fram til 1. juli
Mars/april Svar:
  • til dei som har fått søknaden sin behandla med fortrinnsrett eller individuell vurdering
 15. juni  Frist for: 
  • innsending av flyttemelding
 1. juli  Frist for:
  • ettersending av vitnemål 
  • legge inn Førehandssvar på vigo.no
  • legge inn NYTT mobilnummer på vigo.no
ca. 7. juli Svar på 1. gongs inntak
14. juli Svarfrist, 1. gongs inntak
ca. 8. august Svar på 2. gongs inntak

11. august

Svarfrist, 2. gongs inntak
22. august Skolestart
1. november Formidlinga til læreplass for lærekandidatar og læreplass for lærlingar er avslutta