Kjennetegn på måloppnåelse:

NORSK

ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

RLE

KUNST OG HÅNDVERK

KROPPSØVING

MUSIKK

Årsplaner 8.trinn:

 

Årsplaner 9.trinn:

 

Årsplaner 10.trinn: