Muntlig eksamen

Begrepet ”muntlig eksamen” ble i forskrift til opplæringslova, gjeldende fra 01.08.2009 erstattet med begrepet ”lokalt gitt eksamen”.

I denne instruksen er derfor betegnelsen ”lokalt gitt eksamen” brukt.

Instruksen omhandler den eksamensformen som tidligere ble benevnt som ”muntlig eksamen”. Forskriften ble på nytt endret 15.10.13.

«Retningslinjer for lokalt gitt eksamen ». Disse retningslinjene ligger her og  blir delt ut på papir via ranselpost.

 

 

Lokalt gitt (muntlig) eksamen 2016

9. og 10. juni 2016

Hver elev trekkes ut til muntlig eksamen i ett fag. Elevene kan trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE, fremmedspråk og norsk fordypning.

 

Elevene blir delt i puljer med hver sin eksamensdag.

Rektor  setter opp en tidsplan for gjennomføringen av eksamen  til  partiene. Dette gjøres kjent for elevene når de møter faglærer etter kunngjøringen.

Fagrapporten for hvert muntlig fag legges på Fronter i god tid før muntlig eksamen. Elevene blir prøvet i det som står i fagrapporten, dette korresponderer igjen med kompetansemål i læreplanen.

Trykk på lenka:

Informasjon til elever på 10.trinn