Skriftlig eksamen

Alle eksamene starter normalt kl. 09.00 og varer i 5 timer + 15 minutter. Alle elever må møte 30 minutter før eksamen starter. Elever (med foresatte) kan søke om utvidet tid (1 time ekstra) dersom det foreligger en lege- eller sakkyndig erklæring.

Alle elever på 10. trinn trekkes ut til skriftlig eksamen i ett fag.

  • Matematikkeksamen er delt i to deler. Første del besvares uten hjelpemidler.
  • Engelskeksamen forberedes med en ressurs på internett, denne gjøres tilgjengelig for elevene to dager før eksamen.
  • Norskeksamen arrangeres over to dager. Dag 1 besvares på hovedmål, dag 2 på sidemål. Begge dager forberedes med en ressurs på internett. Denne gjøres tilgjengelig for elevene to dager før hovedmålseksamen. Elever med fritak for vurdering i sidemål, skriver på hovedmål begge dager. Den ene eksamensdagen i norsk har oppgaver med sakpregete tekster, den andre eksamensdagen med skjønnlitterære tekster.

Når elevene ikke er opptatt med forberedelser eller gjennomføring av eksamen, har de alternative aktiviteter på skolen eller arbeidsoppgaver som løses hjemme.

Tidsplan for gjennomføring av skriftlig eksamen 2016

Onsdag 18.mai

09.00: Opplysning om trekkfag

Fredag 20.mai

Eksamen matematikk. Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig kl. 09.00

Mandag 23.mai 

Forberedelse norsk hovedmål og sidemål.

Forberedelsesmateriell blir tilgjengelig kl. 09.00

 

Tirsdag 24.mai 

Eksamen norsk hovedmål

Onsdag 25.mai 

Eksamen norsk sidemål

 

Torsdag 26.mai      

Forberedelse til eksamen engelsk.

 Fredag 27.mai

Eksamen engelsk