FRAVÆR

Elevfravær ut over 2 uker

Hjemmeundervisning

FØLGENDE SKJEMA BRUKES FOR Å KREVE AT FRAVÆR IKKE BLIR FØRT PÅ VITNEMÅLET.docx

Søknadsskjema. Elevpermisjoner

 

ORDEN OG OPPFØRSEL

 

Ordensregler for u-trinnet revidert 15.09.10.docx

NYE 8.TRINN

 

Når du begynner på Nordlandet ungdomsskole til høsten, vil du oppleve mye nytt. Nye klassekamerater, nye lærere, nye fag og nytt skolemiljø. Du begynner på ungdomstiden din, og kanskje vil du oppleve at du også endrer deg og blir ny på mange måterJ Ungdomstiden er en spennende tid. Vi som møter deg på NUS, er godt kjent med ungdommers gleder og utfordringer. Så velkommen til oss!

Info- hefte :Du kan lese mer om valgfag , fremmedspråk, klassesammenseting her. 

SKOLERUTE

 
 

NASJONALE PRØVER.

Nasjonale prøver høsten 2013 viser framgang på 9. trinn i regning.

 

Dette er publisert på skoleporten