Medlemmer i skolemiljøutvalg/samarbeidsutvalg ved Rensvik skole 2015-2016

 

Foreldre:

Fau Kontakt: Gunn Elisabeth Stensønes

Elevene:

Elevrådsleder Mia Olufsen 7B Nestleder Erlend Kristiansen 7B og sekretær Emma Helgesen 7A

 Lærerne:

Thor Ivar Hoseth og Marit Risan

Andre ansatte:

Aud Gunvor Eide

  Kommunen:

  • Magne Berg, Rektor
  • Linda Myrseth(Politiker)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :