Skolens historie

Kirkeng skole

 

For hundre år siden var det fem skoler i Degernes, men i dag er det kun Kirkeng skole igjen. Kirkeng skole ble bygd nær Degernes kirke fordi skolen skulle ligge sentralt og elevene skulle ha kort skolevei. Forslaget om å bygge en skole ble vedtatt i 1896. Tomta ble godkjent, men ikke tegningene. En av grunnene var at leilighetene til lærerne ikke holdt mål. Det ble derfor lagd nye tegninger, og 22. oktober 1900 stod bygningen klar til bruk. Bygget var beregnet til å koste 7700 kroner, men regningen ble på 9142 kroner. Etter en stund ble bygget revet fordi det var så kaldt der. Det ble satt opp et nytt bygg i 1958. Det andre bygget ble bygd i 1969 og det siste bygget sto ferdig i 1997 da den nye læreplanen, L - 97 ble tatt i bruk, og 6 - åringene begynte på skolen. Nå er de to eldste byggene revet, og "Nye Kirkeng" skole stod ferdig i 2016.

Kirkeng skole eier også et jorde, og i de første årene hadde lærerne dyr på dette jordet. I dag brukes dette jordet til balløkke og barnehage.

 

(Deler av teksten er hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Kirkengskole»)