Skolens visjoner

 

 "Sett og Verdsatt"

 

 

Skolens visjon er "Sett og Verdsatt". Kirkeng skole vil arbeide for at dette blir konkret synliggjort i vår daglige virksomhet. Ledelsen ved skolen inviterer alle ansatte til å være med på en pedagogisk kvalitetsreise der det kontinuerlig skal etterstrebes å skape en "vi - skole". De ansatte skal som team samhandle for å skape et læringsmiljø som optimaliserer læringsutbyttet for våre elever.

 

Det skal føres dialog med bakgrunn i visjonen, og det skal være mulig å registrere konkrete tiltak ved skolen som viser at vi strekker oss mot visjonen.

"Kirkeng skole skal gi eleven digitale ferdigheter for fremtiden"

 

Kirkeng skole har en egen IKT-visjon: ”Kirkeng skole skal gi eleven digitale ferdigheter for fremtiden”.
Skolen har en egen opplæringsplan for både ansatte og elever på IKT. Vi ønsker å gi elevene ferdigheter og kunnskap som gjør dem til kompetente IKT-brukere både på skolen og for fremtiden.