Elevråd

På Kirkeng har vi et aktivt elevråd bestående av to representanter fra hver av klassene på 4. - 7. trinn. Fra 3. trinn er det med to observatører. Det er Ann Helen Aa. Haugaard som er lærernes representant.

Her kan du finne mer ut om hva et elevråd er

Elevrådet består i år av følgende medlemmer:

Leder: Johannes

Nestleder: Wilde

Sekretær: Vilje

Kasserer: Syver

Andre medlemmer er: Emilie, Jacob, Simen og Maiken                                   

Observatører er: Celina og William