FAU

FAU på Kirkeng skole, skoleåret 2013 - 2014
 

Bakerst t.v.: Anders Glosli (nestleder FAU, medlem i SU og SMU)

Bakerst nr. 2 f.v.:Gina Stensrud (Klassekontaktkontakt, medlem i RKFU)

Bakerst midten: Anja Salomonsen (medlem i SMU)

Bakerst nr. 2 f.h.:Svanhild Fosser (kasserer FAU, vara til SU, SMU og RKFU)

Bakerst t.h.: Torunn Sververmoen (elevrådskontakt, vara til SU, SMU og RKFU)

Foran t.v.: Ole-Håkon Heier (sekretær FAU)

Foran t.h.: Kristin Syverstad (leder FAU, medlem i SMU og RKFU)

Tlf. Svanhild: 41254449, e-post: [email protected]

Tlf. Anja: 46879605, e-post: [email protected]

Tlf. Gina: 91571670/69353629, e-post: [email protected]

Tlf. Anders: 90669610/69224247, e-post: [email protected]

Tlf. Kristin: 97539759/69224319, e-post: [email protected]

Tlf. Torunn: 950 48 512, e-post: [email protected]

Tlf. Ole-Håkon: 95945599, e-post: [email protected]

 

FAU ønsker å være med i arbeidet for å lage en best mulig skole for alle med tilknytning til Kirkeng skole. Vi skal bidra til å skape et godt samhold mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på Kirkeng skole er medlemmer av foreldrerådet. FAU er et arbeidsutvalg på syv personer som skal sørge for at foreldre/foresatte virkelig kan være med å bestemme på skolen.
Ta kontakt med oss hvis du har noe på hjertet. FAU har taushetsplikt.                               

Her er vedtektene til FAU