Yleistä aihekokonaisuuksista

Valtakunnallisessa OPS:n perusteissa määritellään seitsemän aihekokonaisuutta, jotka tulee huomioida koulun opetussuunnitelmassa. Ne voidaan toteuttaa joko muihin aineisiin sisällytettynä tai erillisinä aihekokonaisuustoteutuksina.

Ihmisenä kasvaminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Viestintä ja mediataito
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Turvallisuus ja liikenne
Ihminen ja teknologia