Kilterin koulun oppilaiden opiskelua koskeva arviointisuunnitelma

                  

Kurssi lkmtà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Yhteiset aineet

7. luokka

8. luokka

9. luokka

Äidinkieli ja kirjallisuus

suoritus (S)

sanallinen

numero

suoritus (S)

sanallinen

numero

suoritus (S)

numero

numero

päättöarvosana

Matematiikka

sanallinen ja itsearviointi

itsearviointi

 numero

sanallinen ja itsearviointi

itsearviointi

itsearviointi ja numero

itsearviointi

itsearviointi + numero ja keskustelu

itsearv. ja keskustelu

päättöarvosana + keskustelu

A-KIELI

Englanti

arv. vihko + itsearviointi

numero

 

arv. vihko + itsearviointi

arv. vihko + itsearviointi

arv. vihko + arv. keskustelu  + numero

arv. vihko +

numero

arv. vihko + numero

päättöarvosana

 

Ruotsin kielikylpy

itse-arv.

itse-arv.

itsearviointi

itsearviointi+ numero

itsearviointi+ numero

itse-arv.+ numero

itse-arv.+ numero

itsearviointi+ numero

itsearviointi+ numero

itsearviointi+ numero

itsearviointi+ numero

päättöarvosana

B-KIELI, ruotsi +  val. kieli

 itsearviointi

itsearviointi+ numero

 

itsearviointi+ numero

itsearviointi+ numero

 

numero + arv. keskustelu

päättöarvosana

 

Historia

 7. - 8. lk,  yhteiskunta-

oppi 9. lk

numero + kir-jallinen itsearv. ja open palaute

 

 

itsearviointi ja numero

itsearviointi ja numero

historian päättöarvosana

itsearviointi ja numero

itsearviointi ja numero

yhteiskuntaopin päättöarvosana

 

Biologia

numero

 

itsearviointi ja numero

 

 

itsearviointi ja numero

itsearviointi ja päättöarvosana

 

Maantieto

numero

 

 

itsearviointi ja numero

 

 

itsearviointi ja päättöarvosana

 

Kemia

numero

numero

itsearviointi

 

keskustelu  ja päättöarvosana

 

 

Fysiikka

numero

numero

keskustelu ja päättöarvosana

Uskonto ja elämänkatsomustieto

itsearviointi ja numero, ET numero

itsearviointi+ numero

 

 

itsearviointi+ päättöarvosana

Terveystieto

itsearviointi + numero kurssin loputtua

 

itsearviointi + numero kurssin loputtua

itsearviointi + päättöarvosana

Liikunta

itsearviointi + numero  2. ja 4. jakson lopussa

 

itsearviointi + numero  2. ja 4. jakson lopussa

 

itsearviointi+ numero 2. jakson jälkeen.

päättöarvosana 4. jakson lopussa

 

Musiikki

itsearviointi + numero

 

itsearviointi + päättöarvosana

 

 

Käsityö

itsearviointi, sanallinen arvio ja 2. jakson jälkeen numero. päättöarvosana 4. jakson lopussa

 

Kotitalous

itsearviointi, sanallinen arvio ja 2. jakson jälkeen numero. päättöarvosana 4. jakson lopussa

Kuvataide

itsearviointi ja 1. kurssin  jälkeen numero, päättöarvosana 2. kurssin lopussa

 

Muita tietoja arvioinnista

Jaksoarvioinnissa olevien merkintöjen selityksiä

S    =   suoritettu

H    =   hylätty

Z    =   kurssin suoritusta täydennettävä

Valinnaiskurssien arviointi

7. luokan lyhyet valinnaiskurssit arvioidaan suoritettu/ hylätty arvosanoin. Näiden hyvä suoritus vaikuttaa emoaineen arvosanaan.

Pitkät valinnaiskurssit arvioidaan 2. kurssin loputtua numerolla ja päättöarvosana annetaan 3. kurssin loputtua.