Språkbad

Ruotsin kielikylvyssä osa oppiaineiden opetuksesta annetaan ruotsin kielellä. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelma. Kielikylpyluokilla on ruotsin kielen opetusta jokaisella vuosiluokalla 4 viikkotuntia muiden luokkien 2 viikkotunnin sijaan.

Tällä hetkellä ruotsin kielellä osin/kokonaan opiskeltavia aineita ovat
- historia
- yhteiskuntaoppi
- kotitalous
- terveystieto
- maantieto

Ruotsiksi opetettavat aineet voivat vaihdella vuosittain resurssien mukaan. Opinnoista noin kolmannes pyritään antamaan ruotsin kielellä. Myös niissä aineissa, joita opiskellaan ruotsin kielellä, varmennetaan suomenkielisen sanaston hallinta mm. jatko-opintojen turvaamiseksi.

A-ruotsi, oppikirja Nyckel

B-ruotsi, oppikirja Klick

RUB1

RUB2

RUB3

RUB4

RUB5

RUB6

Nettitehtäviä