Oppilaskunnan ohjaajat 

Ville Liukka ja Virpi Silenti