Sotungin etälukio - aikuislukio verkossa

Vantaalaisen toisen asteen oppilaitoksen opiskelija:

Avaa tästä etälukion
PIKAOPAS

Vantaalainen Opinto-ohjaaja:

Avaa tästä etälukion
PIKAOPAS opoille

KAIKKI ETÄLUKION INFOVIDEOT:

TERVETULOA ETÄLUKIOON!

OHJAAJAT ETÄLUKIOSSA

ILMOITTAUTUMINEN

OPINTOJEN SUUNNITTELU

ETÄLUKION KURSSIVALINNAT WILMASSA

TOIMET ENNEN JAKSON ALKUA

OPISKELUJEN ETENEMINEN

KUINKA KOKEISIIN ILMOITTAUDUTAAN

KURSSIKOKEET ETÄLUKIOSSA

UUDEN LUKUVUODEN SUUNNITTELU

OPINTOAIKA JA OPINTOJEN KESKEYTYMINEN

Sotungin etälukio pähkinänkuoressa

  • Ylioppilastutkinto 

  • Lukion päättötodistus (aikuislukion oppimäärä)

  • Yksittäiset aineopinnot

Sotungin etälukion on Sotungin lukion aikuislinja. Etälukion oppimäärä perustuu aikuislukion oppimäärään (minimi 44-48 opintoviikkoa) ja opintoaika on 4 vuotta. Etälukiossa voi suorittaa lukiotutkinnon sijaan yksittäisiä kursseja tai oppiainekokonaisuuksia, korottaa aikaisempia arvosanoja ja täydentää aikaisempaa yo-tutkintoa uusilla aineilla.

Nuoret Vantaan päivälukiolaiset voivat joustavasti suorittaa täydentäviä ja tutkintoaan nopeuttavia verkko-opintoja etälukiossa. Vantaan ammattiopisto Varian opiskelijoille on tarjolla valmiiksi räätälöity etenemispolku kohti kaksoistutkintoa, ammattiin opiskelun ohella.

Sotungin etälukiossa voi myös suorittaa loppuun aiemmin kesken jäänet lukio-opinnot.  ​

Tarjonta:
Kaikki aikuislukion pakolliset lukiokurssit sekä suuri joukko valinnaisia kursseja.

Opiskelu:
Opiskelu on sekä ohjattua että itsenäistä. Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Opinnot voi aloittaa seuraavasta alkavasta jaksosta. Opiskelu ja tehtävien suoritus tapahtuu ajasta ja paikasta riippumatta, mutta kurssi on useimmiten opettajan aikatauluttama, ja tehtävillä on palautusaikataulu. Kursseilla tarvitaan oppikirja, verkkoyhteys ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opettaja pitää opiskelijoihin yhteyttä ja antaa palautetta verkon välityksellä. Kurssikoe kurssin päätteeksi järjestetään Sotungin lukion tiloissa aina etälukion koeviikolla.

Ylioppilaskirjoitukset:
Pääsääntöisesti ylioppilaskokeeseen voi osallistua, kun kyseisen aineen pakolliset kurssit on suoritettu. Ammatillisen tutkinnon perusteella voi saada kirjoitusoikeuden, jos tutkinto on tai tulee olemaan 2,5 vuotinen toisen asteen tutkinto. Ylioppilastutkintoon vaaditaan neljä hyväksytysti suoritettua yo-koetta. Lisätietoja antaa opinto-ohjaajamme!

Opintotuki aikuisopiskelijalle:
Kelan opintotuen myöntämisehdoissa aikuislukio-opiskelulle on mahdollista saada tukea, jos suorittaa samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon, ja lukuvuoden aikana osallistuu kymmeneen lukiokurssiin tai kahteen yo-kokeeseen. Tukea haetaan suoraan Kelan verkkosivuilta www.kela.fi.
Koulutusrahaston Aikuiskoulutustukea on mahdollista hakea, jos opiskelija on ollut työelämässä vähintään 8 vuotta. Koulutusrahaston tukea haetaan verkkosivuilta www.koulutusrahasto.fi 
Helsingin Seudun Liikenne myöntää tutkintotavoitteiselle opiskelijalle matkakortin alennettuun hintaan, mikäli myöntämisehdot täyttyvät. Lisätietoja verkkosivuilla www.hsl.fi