Pääsyvaatimukset ja maksut

PÄÄSYVAATIMUKSET

Opiskeluoikeus on kaikilla täysi-ikäisillä perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan (peruskoulu tai keskikoulu) oppimäärän suorittaneella. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.

Alle 18-vuotias voidaan ottaa aikuislukion opiskelijaksi erityisestä syystä (sosiaaliset, terveydelliset syyt, työssäkäynti). Opinto-ohjaaja haastattelee alaikäisen (mielellään huoltajansa läsnäollessa) ja tämän jälkeen rehtori tekee päätöksen opiskeluoikeudesta. 

MUIDEN OPPILAITOSTEN OPISKELIJAT (lukiolaiset, ammattiin opiskelevat)
Etälukion yksittäisiä aineopintoja tai kursseja voivat suorittaa kaikki vähintään toisen asteen oppilaitoksessa parhaillaan opiskelevat, myös alle 18-vuotiaat.
LATAA PIKAOPAS TÄSTÄ!
 

MAKSUT
Tutkintotavoitteiselle opiskelijalle opiskelu on kurssimaksutonta mikäli aiempaa lukiotutkintoa ei vielä ole suoritettu. Etälukiossa voi suorittaa myös yksittäisiä kursseja, joista peritään 45 €/ aloitettu kurssi, maksu on kuitenkin enintään 135 €/ lukuvuosi. Vantaalaisen toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoille etälukion kurssit ovat maksuttomia.

Lukuvuonna 2016-17 maksuihin voi tulla muutoksia, joista tiedotetaan ennen kurssin alkamista. Kurssimaksuista lähetetään lasku jaksoittain opiskelijan kotiosoitteeseen Vantaan kaupungin toimesta.