Ylioppilaskirjoitukset Sotungin etälukiossa

YO-info Syksy 2017

Syksyn tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään toukokuun 30. päivänä klo 12 mennessä. Jos olet osallistunut kevään tutkinnon kokeisiin, 

lukio voi ottaa vastaan ilmoittautumisesi seuraavan syksyn tutkintoon kevään tutkintotulosten selvittyä. Ilmoittautuminen on sitova. 

Ilmoittautuminen tapahtuu kansliasta, opolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Palauta ilmoittatumislomake henkilökohtaisesti opolle jo hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto

Kevään YO-kirjoituksiin ilmoittautuminen on marraskuussa. Seuraa tiedotusta!

​Ylioppilaskirjoituksiin liittyvien asioiden yhteyshenkilö etälukiossa on opinto-ohjaaja Mari Silvennoinen

([email protected] / p. 040-7551481).

 

Kevään kirjoitusten tulokset saapuvat lukiolle n. viikolla 21. Syksyn kirjoitusten tulokset saapuvat lukiolle

n. viikolla 46. Tulokset välitetään kokelaille henkilökohtaisesti.

 

ERITYISJÄRJESTELYT YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA >> Lue lisää täältä

 

 

>> ILMOITTAUTUMISLOMAKE, Syksy 2017
>> Sotungin ABI-kirje, Kevät 2017 
>> KOEPÄIVÄT 
>> YTL:n infokirje, Kevät 2017
>> PISTERAJAT
>> Ylioppilastutkintolautakunnan sivulle

 

AINEVASTAAVAT OPETTAJAT (alustavien pisteiden tiedustelu suoraan opettajalta)
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]
 

Biologia

Mäkilä Iina

Englanti

Rytkönen Heidi

Espanja

Hakaniemi Saila

Elämänkatsomustieto

Masalin Markus

Filosofia

Masalin Markus

Fysiikka

Immonen Eija

Historia

Mölsä Jukka

Kemia

Paavola Karri

Maantiede

Mäkilä Iina

Matematiikka, lyhyt

Karpin Miika

Matematiikka, pitkä

Keskinen Matti

Psykologia

Havana Teija

Ranska

Kaskela Merja

Ruotsi

Kaskela Merja

S2

Heikkilä Heidi

Saksa

Hirvonen Juha

Terveystieto

Kukkola Kirsi

Uskonto

Havana Teija

Venäjä

Tuominen Kristina

Yhteiskuntaoppi

Puikko Jyrki

Äidinkieli

Heikkilä Heidi

 Sotungin etälukio - yo-tutkinto

  • Yo-tutkintoon voit osallistua, kun olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit.
  • Yo-tutkintoon voit osallistua myös ammatillisen tutkinnon pohjalta.
  • Tutkinnon saaminen edellyttää neljän pakollisen kokeen hyväksyttyä suorittamista, ja lukion oppimäärän tai ammatillisen toisen asteen tutkinnon hyväksyttyä suorittamista.

Jokaisen kokelaan on kirjoitettava neljä pakollista koetta. Kaikille pakollinen koe on äidinkielen koe tai vaihtoehtoisesti suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi kokelaan on suoritettava seuraavista vaihtoehdoista pakollisena vähintään kolme koetta:


- toisen kotimaisen kielen koe
- vieraan kielen koe
- matematiikan koe tai
- reaaliaineen koe


siten, että vähintään yksi edellämainituista on laajan oppimäärän mukainen eli A-tasoinen koe. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän edellä mainituissa aineissa osallistuu, riippumatta siitä, minkä laajuisia kursseja on suorittanut.
Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhden tai useamman reaaliaineen kokeen. Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa korkeintaan kaksi eri reaaliaineen koetta. Reaalikokeet on jaettu kahdelle eri päivälle seuraavasti:

Yhtenä reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:
psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia

Toisena reaalikoepäivänä voi kirjoittaa yhden seuraavista kokeista:
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto

(Reaalikoepäivien järjestys voi vaihtua vuosittain.)

ERITYISJÄRJESTELYT YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA

Jos sinulla on todettu lukihäiriö, voit anoa erillisjärjestelyjä tai arvosanan korottamista yo-kokeessa. Tällöin sinun tulee hankkia uusi lukihäiriötä koskeva lausunto nimenomaan yo-koetta silmälläpitäen. Lukihäiriö voi olla lievä, keskivaikea tai vaikea.

       Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, voit hakea koetilanteeseen erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä haetaan silloin, kun ilmoittaudut kirjoituksiin ensimmäistä kertaa. Erityisjärjestelyt voivat olla esim. pidennetty koeaika tai pidennetyt tauot kuullunymmärtämiskokeessa.

Jos sinulla todetaan lievä lukihäiriö, voit saada enintään yhden arvosanan korotuksen silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Sama koskee keskivaikeaa tai vaikeaa lukihäiriötä, jos et ole halunnut hakea erityisjärjestelyjä itse koetilanteeseen. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin ilmoittaudut ensimmäiseen yo-kokeeseesi. Tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta, erityisjärjestelyistä tai lukilausunnon perusteella korotetusta arvosanasta.

      Saadaksesi erityisjärjestelyt sinun tulee hankkia lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta (yksi lausunto erityisopettajalta, psykologilta tai neuropsykologilta, toinen lausunto neurologilta tai foniatrilta). Hakemus tehdään ylioppilastutkintolautakunnan laatimaan lomakkeeseen. Voit kysyä apua opolta. Asia kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen ensimmäisiin kirjoituksiin ilmoittautumista.

ERITYISJÄRJESTELYHAKEMUS on oltava Ylioppilastutkintolautakunnassa kevään kirjoitusten osalta viimeistään 23.11. ja syksyn kirjoitusten osalta viimeistään 23.4.

      Jos virallinen äidinkielesi on muu kuin suomi, voit pyytää äidinkielenopettajalta vieraskielisyystodistuksen. Ilmoita tästä todistuksesta jokaisen yo-ilmoittautumisen yhteydessä.

      Myös sairauden, vamman tai vaikean elämäntilanteen perusteella voi anoa erityisjärjestelyjä tai ne voidaan ottaa huomioon arvostelussa. Hakemus erityisjärjestelyistä tehdään myös kirjallisesti YTL:n laatimalle lomakkeelle silloin, kun ilmoittaudut ensimmäistä kertaa kirjoituksiin. Hakemukseen liitetään erikoislääkärin lausunto. Jos et ole hakenut erityisjärjestelyjä, YTL voi ottaa sairauden huomioon arvostelussa. Tässäkin asiassa voit kääntyä oposi puoleen.

   Lisätietoja www.ylioppilastutkinto.fi