Foreldre og foresatte

I år vil vi ved Revetal ungdomsskole ønske 317 elever velkommen til skolestart. De er fordelt på 5 klasser på 8. trinn og 4 klasser hver av de to andre trinnene. Det vil være 55 voksne som har sin arbeidsplass på skolen.

Personalet vil også denne høsten ha fokus på Elevens skolemiljø. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende (Opplæringslovens § 9A). Vi vil og videreføre jobben med Vurdering for læring, lesing i alle fag og klasseledelse. Vi bruker metoder som er videreutviklet i Re kommune gjennom prosjektet ”SmART oppvekst”. Læring står sterkt i fokus hos oss. ”Rett fokus, rett sted og rett tid” er med på å gjøre læringsmiljøet optimalt.

Vi ser frem til å flytte inn i nytt skolebygg. Det vil bli offisiell åpning av skolen den 27. og 28. september. Disse to kveldene inviteres innbyggerne i Re til omvisning og kulturelle innslag fra elevene våre.

 Samarbeidet med dere foreldre/foresatte er viktig. I foreldreplakaten for skolen i Re står det at ”du er ditt barns første og viktigste lærer!” FAU, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget er viktige samarbeidsarenaer i skolen. Sammen har vi oppgaver å løse for Revetal ungdomsskole og elevene her. Jeg håper vi kan fortsette det gode samarbeidet vi hadde forrige skoleår.

 

For å komme elevene og dere foresatte nærmere ønsker jeg å fortsette med rektors time. Da kan elever/foresatte treffe meg til uformelle og formelle samtaler. Håper at dere kan melde saker som opptar dere. Rektors time har jeg lagt til tirsdager fra kl 1330 – 1430.

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.   

Ønsker med dette både elever, lærere og foresatte et flott skoleår 2017/2018.

 

Mona Elisabeth Larsen – rektor

[email protected] – Tlf.  33 06 53 52 / 906 21 921