Fronter


På Revetal ungdomsskole bruker vi Fronter som læringsplattform.
Fronter brukes blant annet til samarbeid og kommunikasjon (skole-elev-hjem). 

I tillegg benyttes Fronter til vurdering/tilbakemelding, samt å organisere elevenes
digitale arbeid på skolen
.
 
Klikk lenkene under for hjelp.