Læringsmiljøprosjektet

 


Hovedmålet i læringsmiljøprosjektet er å forbedre læringsmiljøet
og å redusere mobbing på skolen. I Re kommune er det Revetal
ungdomsskole og Kirkevoll skole som er med i dette prosjektet ledet
av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret. Personalet skoleres
i hvordan man avdekker og stopper mobbing, samt hvordan man kan
jobbe forebyggende. En ny handlingsplan mot mobbing er under
utarbeidelse, og denne vil etter hvert bli tilgjengelig her på skolens
hjemmeside.