Å lese i alle fag


Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing på lesing, skriving
og regning som grunnleggende ferdighet, og klasseledelse.
Hovedmålet med satsinga er en mer motiverende, praktisk og
relevant ungdomsskolehverdag.

På Revetal har lesing vært et satsingsområde siden 2014.
Å kunne lese er å kunne finne informasjon i tekst, kunne tolke
og skape mening fra tekst og å kunne reflektere over innhold og
form i tekst. God leseundervisning skal hjelpe eleven til å lese,
forstå og lære i alle fag, og på Revetal ungdomsskole er alle
lærere leselærere.

Se PPT dersom du ønsker å lese mer!

Lesing.pptx