SmART oppvekst


Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt
som er bra hos seg selv og andre?

Les mer her!