Vurdering

 


Vurdering for læring

I tillegg til at vi kontinuerlig arbeider med "Vurdering for læring",
har vi også nedsatt en arbeidsgruppe som i samarbeid med
Høgskolen i Sør-Norge har særlig fokus på sluttvurdering.