Referat fra FAU møter finnes på lenkene under (pdf-format):

 

- FAU møte 27. oktober 2016

- FAU møte 30. november 2016

- FAU møte 22. november 2017

- FAU møte 31. januar 2018

- FAU møte 9. mai 2018